circa 4 ha grasland aan de Headamsterwei nabij Morra

circa 4 ha grasland aan de Headamsterwei nabij Morra
Prijsstelling Kosten koper Status Beschikbaar Type object Losse grond Aanvaarding In overleg

In totaal 4 hectare grasland.

  • De grondsoort is zeer lichte klei (30 – 35%).
  • De percelen zijn belast met een herinrichtingsrente van € 109,47 (eindjaar 2021).
  • De percelen zijn gedraineerd.
  • De percelen zijn in 2019 voor het laats gebruikt voor de teelt van aardappelen.
  • Verkoper is bereid om de landerijen te huren voor de teelt van aardappelen.
  • De landerijen liggen in het ganzen gedooggebied en verkoper heeft in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van legselbeheer en uitgestelde maaidatum. (koper kan zich hiervoor weer aanmelden).

 

Harry Kaspers 0651564048