Bezwaarprocedures WOZ

De afgelopen jaren hebben de adviseurs van Kaspers en Schingenga veel ervaring opgedaan inzake bezwaarprocedures voor de WOZ voor met name bedrijfsmatig onroerend goed. Indien u twijfelt over de hoogte van de vastgestelde waarde, dan doen wij kosteloos een eerste inventarisatie. Indien wij van mening zijn dat bezwaar maken zin heeft, dan doen wij u een passende aanbieding. De afgelopen 2 jaar (2012 en 2013) zijn de vastgestelde waarden middels onze bewaarprocedures met meer dan 30% verlaagd.