Agrarisch

1 Listing

In totaal 4 hectare grasland.

  • De grondsoort is zeer lichte klei (30 – 35%).
  • De percelen zijn belast met een herinrichtingsrente van € 109,47 (eindjaar 2021).
  • De percelen zijn gedraineerd.
  • De percelen zijn in 2019 voor het laats gebruikt voor de teelt van aardappelen.
  • Verkoper is bereid om de landerijen te huren voor de teelt van aardappelen.
  • De landerijen liggen in het ganzen gedooggebied en verkoper heeft in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van legselbeheer en uitgestelde maaidatum. (koper kan zich hiervoor weer aanmelden).

(meer…)

Prijsstelling Kosten koper Status Beschikbaar Type object Losse grond Aanvaarding In overleg