Agrarisch

16 Listings

Twee percelen grasland, gelegen ten noorden van de Aldegeaster Brekken (ten zuiden van het fietspad Aldegea-Nijhuizum).
De percelen zijn gezamenlijk ca. 1,08 hectare groot. De landerijen zijn niet gedraineerd. De ontsluiting is middels het verharde pad (Brekkenpaad) vanaf de Stasjonleane, welke ter hoogte van het eerste perceel overgaat in het fietspad richting Nijhúzum-Warkum.

Ca. 43,5 ha akkerbouwgrond
(meer…)

  • Ca. 3.74.80 ha
  • Ontsluiting openbare weg

(meer…)

  • Ca. 3.97.40 ha
  • Ontsluiting openbare weg

(meer…)

  • Ca. 3.47.10 ha
  • Ontsluiting via Oudhuisterwegje

(meer…)

Omschrijving

  • Ca. 3,50 ha kleigrond
  • Huidig gebruik grasland
  • Ontsluiting openbare weg

(meer…)